REGELEMENT

Reglementen categorie-indeling
– Trainers/coaches verzoeken wij hun teams naar waarheid (juiste categorie + niveau) in te delen.
   Lees hieronder de diverse categorieën en niveaus goed door om je team op het juiste niveau in
   te schrijven.
– Wanneer de jury vindt dat een team niet in het juiste niveau is ingedeeld, mag deze een team tijdens
  de wedstrijd in een ander niveau plaatsen. Wanneer dit besloten wordt, gebeurt dit aan
   het einde van de categorie en mag het team niet nog een keer dansen.
– Maximaal twee dansers van een team mogen ouder zijn dan de aangegeven leeftijdscategorie.
  Bij twijfel mag de jury een team bij de jurytafel vragen. Een team kan na besluit van de jury –
  tijdens de wedstrijd- worden overgeplaatst naar een oudere leeftijdscategorie. Wanneer dit
  besloten wordt, gebeurt dit aan het einde van de categorie en mag het team niet nog een keer
  dansen. Wij kijken naar de leeftijd die de dansers op 1 juni hebben. Op deze leeftijden baseer je
  de inschrijving van de wedstrijd. Gedurende de wedstrijd kan er leeftijdscontrole plaatsvinden d.m.v.
  steekproeven. Er wordt dan gevraagd naar de ID- kaarten van de dansers.
– Mochten er in bepaalde categorieën te weinig deelnemers zijn, kunnen categorieën worden
  samengevoegd.
– Dansers mogen dubbel dansen, mits de coach ermee rekening houdt dat het team op het juiste
  niveau wordt ingedeeld. Wanneer de jury vindt dat een aantal dubbele dansers het niveau teveel
  omhoog trekken, dan kan het team – gedurende de wedstrijd- worden overgeplaatst. Dubbele
  dansers betalen twee keer deelnamegeld.
– In een wedstrijdseizoen moet een team dezelfde naam behouden.
– Hieronder vind je een overzicht van de categorie-indeling van zowel Jazz/showdance als
  streetdance/hiphop.

Streetdance/Hiphop | recreatieniveau
Het recreatieniveau is uitsluitend voor teams die 1 keer per week ‘recreatief’ trainen en waarvan
de dansers niet middels een selectie of auditie bij elkaar zijn gebracht. Het zijn vaak teams
waarbij gedurende het hele seizoen nieuwe dansers kunnen instromen (zogenaamde ‘open’
groepen). Deze teams zijn wisselend van samenstelling waardoor er dansers zijn met weinig tot
geen danservaring. Traint je team 2 keer per week of meer en/of hebben ze wedstrijdervaring óf
zijn dansers middels een selectie/auditie bij elkaar gebracht, dan spreek je niet meer over een
recreatieniveau, maar over gevorderd niveau.
Streetdance/Hiphop | Gevorderd niveau
Een gevorderd team is een team waarvan het niveau hoger ligt dan bij een team uit het
recreatieniveau. Voor een gevorderd team ben je geselecteerd. De meeste dansers in dit team
hebben al wedstrijd of podium ervaring, ze trainen meestal vaker dan een team op recreatieniveau
en de lat (om te presenteren) ligt hoger.

Jazz/Showdance 
In de categorie Jazz/showdance hebben we (nog) geen verschillende niveaus. Hier wordt vooral
verwacht dat de teams in de juiste leeftijdscategorie worden ingeschreven.

                                                                           LEEFTIJDSCATEGORIEËN 

STREETDANCE/HIPHOP RECREATIE          STREETDANCE/HIPHOP GEVORDERD          JAZZ/SHOWDANCE

T/M 8 JAAR                                                      T/M 8 JAAR                                                      T/M 8 JAAR

9 T/M 12 JAAR                                                 9 T/M 12 JAAR                                                 9 T/M 12 JAAR

13 T/M 15 JAAR                                               13 T/M 15 JAAR                                               13 T/M 15 JAAR

16 JAAR EN OUDER                                       16 JAAR EN OUDER                                       16 JAAR EN OUDER