goede doelen

STICHTING KINDERHULP OEGANDA

Zaterdag 24 november is er een BULAMU DINER. Dit is een benefiet diner voor stichting kinderhulp Oeganda.

Dansfabriek Lemmer is gevraagd om een dansdemonstratie te geven deze avond. 
EN2RAGE (het demoteam van de dansschool) gaat dit optreden verzorgen.

De Stichting Kinderhulp Oeganda helpt en ondersteunt kinderen en weeskinderen die (nog) niet in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen en ook (nog) niet in staat zijn zichzelf te voorzien van huisvesting, levensonderhoud en scholing. Ook ondersteunt zij kinderen die wel in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te kunnen en willen nemen voor hun toekomst. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit kunnen initiatieven zijn op gebied van huisvesting, scholing, voeding, kleding en gezondheidszorg. De stichting initieert, stimuleert, activeert en coördineert activiteiten die hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden.

Help mee 
De stichting is geheel afhankelijk van donaties, giften en schenkingen. Wij ontvangen onze financiële middelen van particulieren, scholen, kerken en bedrijven. 

Ook verkrijgt de stichting middelen door het houden van acties, het organiseren van verkopingen, benefietconcerten etc. Dit alles gesteund door de Werkgroep Oeganda en door personen die de stichting een warm hart toe dragen. U kunt uw donatie / gift overmaken op de bankrekening van de stichting.

Informatie over deze stichting, het doneren of het rekeningnummer vind u op de website www.stichtingkinderhulpoeganda,nl

DANCE4KIKA

In 2014 heeft Thewebdancebattle een evenement voor KIKA georganiseerd namelijk DANCE 4 KIKA.

DIt was een groot dansproject waar verschillende bekende en minder bekende choreografen kwamen lesgeven voor het goede doel. De opkomst was hartverwarmend en wij mogen dan ook met trots vertellen dat wij die dag € 6000,- hebben opgehaald voor KIKA.