ALGEMENE VOORWAARDEN DANSFABRIEK LEMMER

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Fitfabriek Lemmer.
 2. Fitfabriek Lemmer heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang in de danslessen te weigeren.
 3. Bezoekers ( leerlingen, gasten etc) van Fitfabriek Lemmer dienen zich te houden aan de huisregels van Fitfabriek Lemmer evenals de aanwijzingen die worden gegeven door personeel van FItfabriek Lemmer, gedurende hun lessen.
 4. Bezoek aan de danslessen is geheel op eigen risico. Fitfabriek Lemmer, evenals Aafke Visser en evt andere lesgevers, zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van Fitfabriek Lemmer.
 5. Het gebruik van materialen is op eigen risico.
 6. Schade toegebracht aan het gebouw of inventaris van de Fitfabriek Lemmer is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
 7. Reglement en tijden kunnen worden gewijzigd. Dit wordt zoveel mogelijk gedaan in overleg. Bij wijzigingen worden de leden hiervan op de hoogte gebracht.

INSCHRIJVING/AFMELDING

 1. Bij inschrijving verklaart de cursist te voldoen aan de algemene voorwaarden.
 2. Na inschrijving heeft de cursist 1 kalandermaand opzegtermijn zodra de duur van het gekozen contract voldaan is. Dit houdt in dat de eerstvolgende maand nog betaald moet worden, daarna is de cursist uitgeschreven bij Fitfabriek Lemmer. Is het contract nog niet voldaan dient de cursist te betalen tot einde abonnement.
 3. Als een les of training uitvalt door ziekte proberen wij vervanging te zoeken. Lukt dit niet heeft Fitfabriek Lemmer het recht de les te annuleren.
 4. Ondertekende verklaart dat de gezondheid van de cursist geen belemmering is voor de gekozen sport.

DEMOTEAM

 1. Als danser van het Demoteam gaan wij ervan uit dat je het gehele dansseizoen meedoet. De dansdocent investeert heel veel tijd en energie in choreo’s,formatie’s,  muziek wedstrijden etc.. Mocht je als Demo danser willen stoppen kan dit in overleg met de Aafke Visser.
 2. Bij het demoteam wordt verwacht dat de dansers altijd aanwezig zijn op hun lessen. Uitzondering is ziekte en overmacht (dit altijd in overleg)
 3. Van demo dansers wordt verwacht dat iedere wedstrijd meegedanst wordt.
 4. Ieder seizoen betaald de danser buitenom het lesgeld kledinggeld á € 75,- en wedstrijdgeld á € 25,- (dit kan meer worden als in overleg wordt besloten wordt meerdere wedstrijden mee te doen)

BETALINGEN

 1. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld van een maand verschuldigd. Betaling dient in dezelfde maand als de genoten lessen te worden voldaan. Het hele seizoen in 1x betalen is ook mogelijk.
 2. Als de danser besluit mee te doen met wedstrijden (recreatief) wordt er verwacht kledinggeld á €50,- en wedstrijdgeld á €25,- te betalen. Ieder mag zelf besluiten hier wel of niet aan mee te doen.
 3. Zonder reactie en uitblijven van betaling volgt de volgende procedure: 1e Herinnering: cursist krijg nogmaals de kans te betalen. 2e herinnering: Na 2 maal herinneren brengen wij € 2,50 administratiekosten in rekening. Na 3 maal herinneren brengen wij € 5,- administratiekosten in rekening.  Bij uitblijving betaling zijn wij genoodzaakt de danslessen te ontzeggen van de cursist.
 4. Fitfabriek Lemmer is gemachtigd om eens per jaar de contributiegelden te verhogen. Als dit gebeurd zal de communicatie omtrent verhogen geschieden via de mail.  Bent u het niet eens met de verhoging? Dan kunt u kosteloos uw abonnement per wijzigingsdatum opzeggen of veranderen.